ADEMTOCHT

begeleiding en verdieping

Get Adobe Flash player

Uit "Doopsgezind.nl":
Artikel doopsgezind.nl april 2011 - Judith Lubbertsdochter

Uit "Doopsgezind.nl":
Interview 2010 - Het vuur van Pinksteren en de Doopsgezinde Gemeente van Eindhoven

Uit "Herademing", tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek, september 2008:
Schuld opgeheven, schaamte voorbij - Het hartstochtelijk verlangen van Hadewijch

Uit "Roerom" juni 2007:
Maät leven

Uit "Roerom" april 2007:
Sterk als de dood

Uit "Roerom" maart 2007:
In den beginne licht en leven

Uit "Roerom" september 2006:
Opening tussen de wolken

Uit "Roerom" december 2006:
Overwinning van het licht

Uit "Roerom" december 2005:
Spelen voor Gods Aanschijn

Uit "Roerom" december 2003:
Vrederijk

Uit "Roerom" september 1999:
Enkel als ik God meer liefheb

In die Geest - De omgang met DieEne
uit: In die Geest, Nijmegen, Valkhof Pers, 1998.

In die Geest verschijnt vanuit die inspiratie om het derde lustrum van de Mariënburg-vereniging te markeren. Hoe worden mensen zich bewust van wat hen aandrijft en hoe geven ze daar uitdrukking aan; in woord en daad, in persoonlijk leven en sociale verbanden? Marieke van Baest, Huub Oosterhuis en Rik Torfs - allen lid van de Mariënburg-vereniging - beschrijven in dit boek hun eigen ervaring met de nabijheid en de werking van de geest in persoonlijke omgang, gemeenschapsleven en kerkelijke organisatie en doen handreikingen voor een bewust en geloofwaardig geloofsleven.


'Ic al minnen ende minne al mi' (XII:67)Taal en theologie van Hadewijch uit: Tijdschrift voor Vrouwenstudies 22(1985-2), 188-204


Een relaas voor ellendigen en katijven: Het boek van Margery Brunham Kempe uit Lynn uit: Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest aangeboden aan Catharina J.M. Halkes, Baarn, 1986, 67-79

Daer vri sijn die Amorose
Uit "Hoop en Opstanding. Feestbundel bij het emeritaat van Herman-Emiel Mertens, red. G. de Schrijver et  al., Leuven/Amersfoort, 1993, 445-462

Uit "Schrift 1985":
Rebecca: hoedster van het verbond


Volledig overzicht van gepubliceerde artikelen:
 

Klik hier (pdf bestand opent in een nieuw venster)